THIẾT BỊ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI

Nuôi tôm là nuôi nước” đó là câu cửa miệng được truyền tay nhau qua nhiều năm ở các hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản, nó nói đến việc duy trì chất lượng nước trong ngành nuôi trồng thủy sản nói chung và ngành nuôi tôm công nghiệp nói riêng là vô cùng quan trọng, là yếu tố quyết định đến sự thành công của vụ nuôi.

Đối với ngành nuôi tôm công nghiệp, chất lượng nước được xác định thông qua các chỉ tiêu như môi trường như: pH, nhiệt độ, Oxy hòa tan, độ đục, độ mặn, nồng độ các khoáng chất (Mg, Ca), Khí độc (NH3, NO2,)… Mỗi thông số trên đều ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi.

Chất lượng nước cần được giám sát thường xuyên mà tốt nhất là 24/24. Mọi sự thay đổi của các yếu tố môi trường cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng của vật nuôi. Cần phải can thiệp nhanh chóng nếu các yếu tố môi trường biến động theo hướng bất lợi.

Công ty Tinh Tuệ là một đơn vị cung cấp giải pháp giám sát chất lượng nước nuôi trồng thủy sản tự động và liên tục được nhập khẩu trực tiếp từ Tập đoàn Jenco – Mỹ. Khi sử dụng giải pháp này người nuôi được yên tâm hơn khi các thông số môi trường sẽ được đo đạc và truyền tải thông tin liên tục, thông qua đó có thể đưa ra cảnh báo sớm cho người nuôi can thiệp kịp thời cũng như kết nối với các thiết bị khác để điều chỉnh các thông số môi trường về giá trị tối ưu.